اعضای شرکت سيمان استهبان بر روی هم دارای 80 سال تجربه در زمينه های مختلف از جمله مهندسی راه و ساختمان، سيستمهای  کنترل  اتوماتيک، راه اندازی ماشين آلات مکانيکی، و مديريت کارخانه می باشد.

توليد سيمان يکی از چندين پروژه ای است که سرمايه گذاران اين شرکت تابه حال به انجام رسانيده اند.  ساير پروژه ها عبارتند از:

·         ساخت اتوبان و راه آهن

·         ساخت مجموعه ورزشی

·         توليد چسبهای صنعتی

·         ساخت نرم افزارهای ايمنی

             

 

© Estahban Cement Company.