شیراز - بلوار فرهنگ شهر – ایستگاه 15- روبروی خیابان شهید کسائی

ساختمان نوآوران صنعت سبز پارس – طبقه چهارم

تلفن: 4-07136332122

فکس:07136332125


ایمیل:
info@estahbancement.ir

دفتر مرکزی

 

 

کارخانه سيمان استهبان
جاده شيراز به استهبان
20 کيلومتر مانده به استهبان
استهبان - فارس - ايران
تلفن: 58347717 (071)
        58347822 (071)

 

                   کارخانه

© Estahban Cement Company.